Close

Zbirka arhivalija

Voditelj: dr. sc. Davor Mandić

Zbirka arhivalija ustrojena je već samim osnivanjem Muzeja revolucije 1955. godine. Nastala je preuzimanjem dijela arhivske građe riječkoga Muzeja revolucije te terenskim radom tadašnjih djelatnika. Najveći dio građe odnosi se na narodnu vlast – Narodnooslobodilačke odbore (Oblasni NOO za Istru, Okružni NOO za Pulu, Pazin, Buzet, manje Poreč, Kotarske NOO Pula, Labin (s općinskim NOO-ima), Kras (s općinskim NOO-ima), Tinjan, Vodnjan… U manjem dijelu Zbirku čini i građa KPH, SKOJ-a, USAOH-a i građa istarskih vojnih postrojbi.