Povijesni i pomorski muzej Istre

Izložbe 2010

TI VIDIO – evolucija komunikacije kroz računala

PMI, 16. svibnja – 30. lipnja 2010.

Organizatori: Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria, Pula i Muzej starih računala i informatičke tehnologije Peek&Poke, Rijeka

Autor stručne koncepcije i postava: Svetozar Nilović, Tomislav Ribičić, Hrvoje Dogan i Norbert Lakatoš

Stručna suradnica: Katarina Pocedić

Gradivo: Muzej starih računala i informatičke tehnologije Peek&Poke, Rijeka

Gostujuća izložba Muzeja starih računala i informatičke tehnologije Peek&Poke TI VIDIO – evolucija komunikacije kroz računala, otvorena je u sklopu kulturne manifestacije Europska noć muzeja. Predstavljeni su najvredniji i najzanimljiviji predmeti iz fundusa riječkoga muzeja, putem kojih su autori izložbe nastojali publici prikazati razvoj informatičke tehnologije od kasnih 60-ih godina prošloga stoljeća do današnjih dana.

Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama

PMI, 2. srpnja – 31. kolovoza 2010.

Organizatori: Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria i Muzej grada Zagreba

Autori stručne koncepcije: Slavko Šterk, Miljenko Smokvina

Autor likovnog postava: Željko Kovačić

Gostujuća izložba Muzeja grada Zagreba Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama prezentira jednu od najpopularnijh vrsta fotografija koju su snimali profesionalni fotografi u drugoj polovici XIX. i početkom XX. stoljeća, panoramsku fotografiju. Pojava ove vrste fotografija bila je uvjetovana razvojem turizma i potrebom turista da sa sobom ponesu nekakav slikovni suvenir kao uspomenu.  One prikazuju obično prizor nekoga atraktivnoga krajolika, vedutu grada, javne spomenike, ulice i trgove.  Na izložbi su prezentirani uvećani presnimci razglednica i fotografija brojnih hrvatskih gradova, snimljenih u razdoblju od 1860. do 1930. godine. 

Fotografija u Istri do 1918. iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme / La fotografia in Istria fino al 1918 dal fondo della Collezione di fotografie, negativi ed attrezzatura fotografica

Muzej grada Zagreba, Zagreb, 8. srpnja – 3. listopada 2010.

Organizatori: Muzej grada Zagreba, Zagreb i Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria, Pula

Autorica stručne koncepcije: Lana Skuljan

Autor likovnog postava: Noel Mirković

Gradivo: Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria

Izložba Fotografija u Istri do 1918. iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme gostovala je u Muzeju grada Zagreba. Na izložbi je prezentirana najstarija fotografska baština Istre putem originalnih fotografija i fotografske opreme,  u razdoblju od 1860-ih do 1918. godine.

Prva istarska pokrajinska izložba – 100 godina / Prima espozicione provinciale istriana – 100 anni  / Prva istarska pokrajinska razstava – 100 let / Erste istrianische Landausstellung – 100 Jahre

PMI, 13. rujna – 31. listopada 2010.

Organizatori: Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria, Pula i Humanističko društvo Histria, Kopar

Realizacija izložbe: Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Autori stručne koncepcije: Mario Steffè, Brigitta Mader

Stručni suradnici: Brigitta Mader, Salvator Žitko, Tajana Ujčić

Autor likovnog postava: Leon Bevk

Gradivo: Gradski muzeji povijesti i umjetnosti, Trst; Povijesni muzej Istre –Museo storico dell'Istria, Pula

Gostujuću izložbu Prva istarska pokrajinska izložba – 100 godina / Prima espozicione provinciale istriana – 100 anni  / Prva istarska pokrajinska razstava – 100 let / Erste istrianische Landausstellung – 100 Jahre  organiziralo je Humanističko društvo za povijest, umjetnost i kulturu Histria iz Kopra u suradnji s Talijanskom unijom – Narodno sveučilište u Trstu, Talijanskim centrom za promidžbu, kulturu, obrazovanje i razvoj Carlo Cambi i Zajednicom Talijana Santorio Santorio iz Kopra. Izložba je realiziranom povodom obilježavanja 100. obljetnice održavanja Prve istarske pokrajinske izložbe u Kopru 1. svibnja 1910.

Dani Istre u Vojvodini 2010.

Fotografija u Istri do 1918. iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme

Zgrada Vlade AP Vojvodina, Novi Sad, 4. – 18. studenoga 2010.

Organizatori: Istarska županija i Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria, Pula

Autorica stručne koncepcije: Lana Skuljan

Autor likovnog postava: Noel Mirković

Gradivo: Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria

Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria sudjelovao je prvi put u manifestaciji Dani Istre u Vojvodini 2010. s izložbom Fotografija u Istri do 1918. iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme / La fotografia in Istria fino al 1918 dal fondo della Collezione di fotografie, negativi ed attrezzatura fotogravica. Izložba je bila dio glavnoga projekta Povijesnog muzeja Istre – Museo storico dell'Istria u 2009. godini i popraćena je dvojezičnim stručnim katalogom. Projekt je bio pokrenut povodom obilježavanja 170. obljetnice otkrića prvoga praktičnog fotografskog postupka. Na izložbi je prezentirana najstarija fotografska baština Istre putem originalnih fotografija i fotografske opreme,  nastalih u periodu od 1860-ih do 1918. godine.